Helmikuun haaste: Päivä 8 Teemat ja sisältösuunnitelmat

Sisällöntuotanto on oma iso kokonaisuus markkinoinnissa. Markkinoinnin vaikutus perustuu toistoon ja johdonmukaisuuteen. Teemoittamalla oman markkinointisuunnitelmasi esim. kuukausitasolla, autat itseäsi keksimään sisältöä ja olemaan johdonmukainen viestinnässäsi.

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä 8 Teemat ja sisältösuunnitelmat

Helmikuun haaste: Päivä 7 Mieti millä resursseilla teet markkinointia ja varaa sille kunnolla aikaa

Säännöllinen markkinointi vaatii toimenpiteitä, aikaa ja vaivaa. Siis resursseja. Suunnitelmalla on tässäkin tapauksessa selkeä rooli. Suunnitelma auttaa ajastamaan toimia, ohjaa kohti tavoitteita ja auttaa pitämään markkinointitoimet johdonmukaisina.

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä 7 Mieti millä resursseilla teet markkinointia ja varaa sille kunnolla aikaa

Helmikuun haaste: Päivä 6 Tuotteistus kuntoon

Tuotteistus ja markkinointi -match made in Heaven? Kyllä näin on. Selkeitä tuotteita ja palvelukokonaisuuksia on helpompi markkinoida. Päivän 6 teemana on siis tuotteistus. Kaiken liiketoiminnan keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Tuotteistaessasi omia tuotteita, palveluja ja ratkaisujasi kannattaa aina lähteä liikkeelle kehittämällä omaan ymmärrystä omien tavoiteasiakkaidesi tarpeista.

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä 6 Tuotteistus kuntoon

Helmikuun haaste: Päivä 5 Toimialasi ja yrityksesi sesongit

Moni yrittäjä tuskailee, että markkinoinnille ei riitä aikaa. Tämä tietysti voi olla totta silloin kuin asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista eli sesonkina. Monella toimialalla kysyntä on kuitenkin selkeästi aikaan sidottua eli sesonkimaista. Markkinointisuunnitelman ja markkinoinnin näkökulmasta onkin hyvä tunnistaa ja tietää oman toiminnan kysynnän ja tarjonnan vaihtelut.

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä 5 Toimialasi ja yrityksesi sesongit

Helmikuun haaste: Päivä 4 Miten erottaudut kilpailussa?

Helmikuun Haaste Kuinka laatia toimiva markkinointisuunnitelma yrityksellesi 10 päivässä Osallistu 10 päivän markkinoinnin suunnittelun haasteeseen ja voita itsellesi oma markkinointisuunnitelma itse laadittuna! PÄIVÄN  4 TEHTÄVÄ Maija-Leena Rissanen Miten erottaudut oman…

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä 4 Miten erottaudut kilpailussa?

Helmikuun haaste: Päivä 3 Ihanneasiakasprofiilit kuntoon

Yksi koko harvoin sopii kaikille, samoin yksi viesti ei tavoita kaikkia. Tarvitaan selkeä asiakassegmentointi eli asiakkaiden jaottelu yrityksen toimintaan nähden sopiviin ryhmiin. Puhutaan paljon tavoiteasiakkaista ja ihanneasiakasprofiileista.

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä 3 Ihanneasiakasprofiilit kuntoon

Helmikuun haaste: Päivä #2 Yrityksesi brändi ja brändi-ilme

Markkinoinnin ydintä on brändiin liittyvät asiat. Brändiä voi kyllä tietoisesti rakentaa, mutta siihen pitää varata aikaa ja tehdä johdonmukaisia toimia. Markkinointisuunnitelmassa on hyvä käsitellä omaa tahtotilaa yrityksen brändi-ilmeen suhteen.

Continue Reading Helmikuun haaste: Päivä #2 Yrityksesi brändi ja brändi-ilme

Helmikuun haaste – Kuinka laatia toimiva markkinointisuunnitelma yrityksellesi 10 päivässä

Osallistu 10 päivän markkinoinnin suunnittelun haasteeseen ja voita itsellesi oma markkinointisuunnitelma itse laadittuna! Ensimmäisen päivän teema on yrityksen tavoitteet ja sitä kautta myös tulee miettiä mitä varten markkinointia on tarkoitus tehdä.

Continue Reading Helmikuun haaste – Kuinka laatia toimiva markkinointisuunnitelma yrityksellesi 10 päivässä

Vältä nämä 4 tyypillistä mokaa markkinointipalvelujen ostamisessa

Miksi moni yritys kokee, että markkinointi ei tuota tulosta? Miksi markkinointi on usein viimeinen toiminto mihin satsataan, kun menee ns. huonosti? Hyvä tavara tai palvelu ei myy itse itseään. Tänä päivänä kilpailu on kovaa ja jokaisen yrityksen tulee lähtökohtaisesti huolehtia omasta näkyvyydestään ja omien tuotteiden ja palveluiden esille tuomisesta omassa toimintakentässään. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse markkinoinnissakaan. Kirjoitus antaa vinkkejä kuinka välttää tyypillisimmät mokat markkinointipalvelujen ostossa.

Continue Reading Vältä nämä 4 tyypillistä mokaa markkinointipalvelujen ostamisessa

Tarvitseeko pienyritys prosesseja?

Tarvitseeko pienyritys prosesseja?
Prosessit ovat tärkeitä pienellekin yritykselle

Prosessit ovat tärkeitä myös pienelle yritykselle. Hallittu kasvu vaatii myös pieneltä toimijalta prosessien kehittämistä ja johtamista. Kirjoituksessa käyn läpi hyvän prosessin piirteet ja tuon esiin prosessien hyötyjä myös pienelle yritykselle.

Continue Reading Tarvitseeko pienyritys prosesseja?

Somesuunnitelmalla sutinaa bisnekseen -vinkkejä hyvään somesuunnitelmaan

Somesuunnitelmalla sutinaa bisnekseen -vinkkejä hyvään somesuunnitelmaan
Somesuunnitelma autta viestimään yrityksestäsi johdonmukaisesti

Mitä hyötyä on somekalenterista? Kirjoituksessa tarjoan muutaman käytännön vinkin miten laadit toimivan somesuunnitelman yrityksellesi.

Continue Reading Somesuunnitelmalla sutinaa bisnekseen -vinkkejä hyvään somesuunnitelmaan

Käytännön vinkkejä kotisivujen laatimiseksi hakukoneystävällisemmäksi

Kirjoituksessa tarjoan vinkkejä ja ajatuksia, mitä kannattaa huomioida omien kotisivujen laadinnassa erityisesti hakukoneystävällisyys huomioiden. Sisällöntuotanto mitä ja miksi, mobiiliresponsiivisuus sekä hakukoneoptimointi ovat kärjessä kotisivujen laadinnassa.

Continue Reading Käytännön vinkkejä kotisivujen laatimiseksi hakukoneystävällisemmäksi